Fenntartónk

st_cimer.png

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Könyvtári információk
 • Könyvtár neve:
  Balassi Bálint Megyei Könyvtár
 • Cím, székhely:
  3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
 • Levelezési cím:
  3101 Salgótarján, Pf.: 18
 • E-mail:
  info@bbmk.hu
 • Igazgató neve:
  Molnár Éva
 • Elérhetősége:
  Telefon: 06/32/521-550
 • GPS:
  48.1047/19.8047
 • Adószám:
  15450250-2-12
 • Könyvtárközi kölcsönzés:
  kkozi@bbmk.hu
Támogatók

A honlap
az NKA támogatásával
jött létre.

nka_20_eves.png

tamogatok.png

Bemutatkozás

A kistelepülések könyvtári ellátása 2013-tól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében történik.
A KSZR célja, hogy a kisebb településeken élők számára is minőségi könyvtári ellátást biztosítson a rendszer hatékony és átlátható működtetésével.

Megyénkben 2013 óta összesen 118 települési önkormányzat kötött megállapodást a megyei könyvtárral a szolgáltatás érdekében.
A megállapodásban az önkormányzatok a szolgáltatóhelyek működtetését, valamint a személyi feltételek, az internetkapcsolat és a rendszeres nyitva tartás biztosítását vállalták.
A megyei könyvtár pedig a szakmai tartalomért felel: dokumentum-, információ-, számítógépes, képzési- és közösségi szolgáltatásokat biztosít a településeken. A könyvtárosokkal, fenntartókkal egyeztetve koordinálja a könyvtárak fejlesztését, javaslatokat tesz a szolgáltatóhelyek működési feltétételeinek javítására, a minőségi szolgáltatások megvalósítására a településeken.

 

Főbb szolgáltatásaink:

 • Szakmai tanácsadás
 • Rendszeresen frissülő, rendezett könyvtári állomány (könyvek, folyóiratok, audiovizuális, idegennyelvű és nemzetiségi dokumentumok) biztosítása letéti formában
 • Könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, állományellenőrzés
 • A megyei könyvtár csereállományának és a tagkönyvtárak nyilvántartásainak kezelése
 • A csereállomány és a tagkönyvtárak állományának elektronikus katalógusban való feltárása
 • A megyei könyvtár honlapján a települési könyvtárakra vonatkozó információk elérhetővé tétele (szolgáltatások, rendezvények, újdonságok stb.)
 • Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásainak elérésének biztosítása, könyvtárközi kölcsönzés
 • Helyismereti információk elérésének biztosítása
 • Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára
 • Könyvtári foglalkozások, közösségi rendezvények, szabadidős tevékenységek szervezése
 • Olvasásnépszerűsítő rendezvények, pályázatok, programok szervezése
 • Könyvtári akciók szervezése, programok rendezése kapcsolódva a megyei és országos rendezvénysorozatokhoz
 • A könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges tájékoztatás, adatszolgáltatás a könyvtárról, könyvtárakról és könyvtári szolgáltatásokról, a könyvtári rendszerről
 • Képzések, szakmai programok szervezése könyvtárosoknak
 • Digitális kompetenciák fejlesztését célzó használóképzések
 • Segítségnyújtás a minőségi szolgáltatásokhoz megfelelő környezet kialakításához
 • Statisztika

A szolgáltatást a Megyei Szolgáltató és Módszertani osztály munkatársai végzik