Bemutatkozás

Bemutatkozás

A kistelepülések könyvtári ellátása 2013-tól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében történik.
A KSZR célja, hogy a kisebb településeken élők számára is minőségi könyvtári ellátást biztosítson a rendszer hatékony és átlátható működtetésével.

Megyénkben 2013 óta összesen 119 települési önkormányzat kötött megállapodást a megyei könyvtárral a szolgáltatás érdekében.
A megállapodásban az önkormányzatok a szolgáltatóhelyek működtetését, valamint a személyi feltételek, az internetkapcsolat és a rendszeres nyitva tartás biztosítását vállalták.
A megyei könyvtár pedig a szakmai tartalomért felel: dokumentum-, információ-, számítógépes, képzési- és közösségi szolgáltatásokat biztosít a településeken. A könyvtárosokkal, fenntartókkal egyeztetve koordinálja a könyvtárak fejlesztését, javaslatokat tesz a szolgáltatóhelyek működési feltétételeinek javítására, a minőségi szolgáltatások megvalósítására a településeken.

 

Főbb szolgáltatásaink:

 • Szakmai tanácsadás
 • Rendszeresen frissülő, rendezett könyvtári állomány (könyvek, folyóiratok, audiovizuális, idegennyelvű és nemzetiségi dokumentumok) biztosítása letéti formában
 • Könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, állományellenőrzés
 • A megyei könyvtár csereállományának és a tagkönyvtárak nyilvántartásainak kezelése
 • A csereállomány és a tagkönyvtárak állományának elektronikus katalógusban való feltárása
 • A megyei könyvtár honlapján a települési könyvtárakra vonatkozó információk elérhetővé tétele (szolgáltatások, rendezvények, újdonságok stb.)
 • Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásainak elérésének biztosítása, könyvtárközi kölcsönzés
 • Helyismereti információk elérésének biztosítása
 • Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára
 • Könyvtári foglalkozások, közösségi rendezvények, szabadidős tevékenységek szervezése
 • Olvasásnépszerűsítő rendezvények, pályázatok, programok szervezése
 • Könyvtári akciók szervezése, programok rendezése kapcsolódva a megyei és országos rendezvénysorozatokhoz
 • A könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges tájékoztatás, adatszolgáltatás a könyvtárról, könyvtárakról és könyvtári szolgáltatásokról, a könyvtári rendszerről
 • Képzések, szakmai programok szervezése könyvtárosoknak
 • Digitális kompetenciák fejlesztését célzó használóképzések
 • Segítségnyújtás a minőségi szolgáltatásokhoz megfelelő környezet kialakításához
 • Statisztika

A szolgáltatást a Megyei Szolgáltató és Módszertani osztály munkatársai végzik