Helyismeret

Helyismereti gyűjtemény

A helyismereti gyűjteményünk célja, hogy használói minél sokoldalúbban tájékozódhassanak Nógrád megye múltjáról, jelenlegi helyzetéről. Ennek érdekében a teljesség igényével gyűjtjük és őrizzük meg a történeti és jelenkori tájékozódás tartalmában helyi vonatkozású forrásait. A gyűjtemény 2005 júniusában felvette az intézmény néhai igazgatója, Kojnok Nándor nevét.

A helyismereti munka kutatási hátterét sokféle dokumentumtípus szolgálja. Megtalálhatók a gyűjteményben a könyvek, periodikumok, diplomamunkák, audiovizuális dokumentumok, adatbázisok, mikrofilmek, CD-k, kéziratok, térképek, képeslapok, fotók, plakátok, aprónyomtatványok.

Az országos és megyei lapokból feltárt helyismereti cikkekből, tanulmányokból számítógépes adatbázis épül, mely integrált könyvtári rendszerünk része.
Képeslap-, fotó- és plakátgyűjteményünk digitalizált formában is hozzáférhető.
Dr. Praznovszky Mihály Mikszáth-különgyűjteménye, valamint Vertich József gyűjteménye szintén számítógépes adatbázisban feltárt.
A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 1954-1999 között megjelent számai a Palócföld Archívumban szintén digitális formában elérhetők.
Számos szolgáltatással segítjük olvasóink munkáját (irodalomkutatás, témafigyelés, konzultációs, módszertani segítségnyújtás, fénymásolás).
Munkatársaink telefonon és személyesen biztosítják a kutatók, érdeklődők helyismereti információhoz jutását.

A helyismereti gyűjtemény restaurált kötetei

 

Dokumentumaink 1998 óta évente újulnak meg a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. Azóta több tucat könyvritkaság helyreállítását sikerült megoldanunk pályázati forrásból. Restauráltattuk a megyetörténet kiemelkedő darabjait, a történelmi Nógrád értékeit sokoldalúan feltáró kézikönyveket, monográfiákat, forráskiadványokat. Ugyancsak megújultak a Mikszáth-örökség legértékesebb darabjai, valamint „Az ember tragédiája” ritka, régi kiadásainak több példánya. A megvalósításban a szentendrei ARS ALBA restaurátor műhely munkatársai a partnereink.

Restaurált köteteinket örömmel ajánljuk minden kedves látogatónk figyelmébe.