Digitalizálási, Informatikai és PR Osztály

Digitalizálási, Informatikai és PR Részleg

A részleg az intézmény legújabb csoportja. A felhasználói igények változása, az Információs és Kommunikációs Technológiai eszközök fejlődése és a megújuló szakmai trendek hívták életre.

Informatikai feladatok:

Irányítjuk és szervezzük az intézmény informatikai, számítástechnikai infrastruktúrájával kapcsolatos feladatokat.

Felügyeljük:

a könyvtári informatikai rendszer üzemeltetését
az intézményi hálózat és az eszközpark karbantartását és fejlesztését
a telekommunikáció infrastrukturális és tartalmi felügyeletét
a megfelelő biztonság fenntartását.

Együttműködünk, napi kapcsolatban állunk az informatikai, számítástechnikai, telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó partnerekkel.

Az intézmény rendezvényeire biztosítjuk a számítástechnikai eszközöket illetve az ezekkel járó technikai szolgáltatásokat.
Felügyeljük az intézményi elektronikus levelezőrendszer működtetését.
Figyelemmel kísérjük a számítástechnikai fejlesztéseket, a hardver- és szoftver piac fejlődését – fejlesztési koncepciókat dolgozunk ki.

Corvina – Integrált Könyvtári Rendszer működésének biztosítása az intézményben, a megye könyvtáraiban.
Együttműködünk, napi kapcsolatban állunk a rendszer fejlesztőivel.

Digitalizálási tevékenység:

Célunk, hogy a Nógrád megyei helytörténeti értékekkel bíró dokumentumok digitalizált formája – a hatályos jogszabályok fegyelembevételével - a Balassi Bálint Megyei Könyvtár weblapján mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.

Digitális könyvtárat hozunk létre, digitális adatbázisokat építünk, gondozunk, működtetünk:

Palócföld archívum publikálása az interneten, honlapunkon (-1999-ig)
Palócföld folyóirat digitalizálása (2000-2013)
Plakáttár és a Postai Levelezőlapok Adatbázis közzététele interneten, honlapunkon.
A Salgótarjáni Értéktár Adatbázis és a Nógrádi Életrajzi Adatbázis építése, gondozása.
Az intézmény saját fotóinak, képi, hangzó dokumentumainak digitalizálása.

Digitális szolgáltatásokat nyújtunk a használók számára.

Elektronikus tartalomszolgáltatás:
Működtetjük az e-Magyarország Pontot, a NAVA pontot, segítjük az e-ügyintézést.

 

Szkenner

 

PR-tevékenység:

Könyvtárunk igen nagy hangsúlyt fektet a könyves ünnepek, évfordulók, könyvhöz, olvasáshoz és egyéb ismeretterjesztő programok szervezésére. Valljuk, hogy az általunk szervezett programokkal alapvető célkitűzésünknek, az olvasóvá nevelésnek is eleget teszünk. A közönségtalálkozók, az ismeretterjesztő klubjaink, kiállításaink mind azt célozzák, hogy felkeltsük közönségünk figyelmét, ajánlva részükre könyvtárunk dokumentumállományát, ill. szolgáltatásait, mely(ek) által, minden beiratkozott olvasónknak nyújtani tudjuk a távoli könyvtárak szolgáltatásait is. Rendezvényeinkre nem csupán Salgótarján város lakosságát invitáljuk, hanem a távolabb élőket is. Jó alkalmat ad erre a Bóna Kovács Károly Galériában immáron négy éve folyamatosan megrendezésre kerülő Értékeink Nógrád megyében sorozat, mely lehetőséget nyújt a megye településeinek bemutatkozására, mind tárgyi, mind szellemi értékeik tekintetében.

Rendezvényeinkre plakátot, meghívót készítünk, melyeket elsősorban e-mail formájában juttatunk el a potenciális érdeklődőkhöz.
Mind a helyi, megyei, mind pedig az országos médiához eljuttatjuk a szervezett események plakátjait.
Egyes rendezvényekről sajtóanyagot készítünk, melyet a sajtó munkatársai részére átadunk. Programjainkat közzétesszük saját weboldalunkon és a Facebookon is.
Világnapokhoz, jeles napokhoz, eseményekhez dokumentumállományunkból könyvajánló kiállításokat készítünk.
Rendezvények szervezése a BBMK keretein túl egész Nógrád megyére kiterjed, köszönhetően a KSZR tevékenységnek.