Olvasószolgálat

Ruhatár

Kedves Látogatóink!

Könyvtárunkban ruhatári szekrény működik, melynek használata kötelező!

A ruhatári szekrények önkiszolgáló jelleggel, ingyenesen vehetők igénybe.

A szekrények a kabátok, táskák, szatyrok elhelyezésére szolgálnak. Irataikat, pénztárcájukat kérjük, vigyék magukkal. A számozott kulcsokra kérjük, saját érdekükben is vigyázzanak, mert elveszett értékeikért felelősséget nem vállalunk.

Az elveszített kulcsokért 600,- Ft pótdíjat számítunk fel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyitvatartási idő után zárva maradt szekrényeket kiürítjük.

Megértésüket köszönjük!

 

Nyilvántartó pult

A földszinten található a nyilvántartás, ahol a beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás és előjegyzés adminisztrációja történik.

Ez egyben általános ellenőrzési pont is. Az olvasójegy leadása után használhatja a látogató a könyvtári tereket.

A Palócföld és a könyvtár kiadványai is itt vásárolhatók meg.

 

Beiratkozás

A beiratkozási díj egy évre: 2000.- Ft

A beiratkozási díj fél évre: 1200.- Ft

Napi jegy: 300,- Ft

Beiratkozási díjkedvezményben részesülnek, melynek mértéke 50%:

 • nappali tagozaton tanulók
 • nyugdíjasok (kivéve a 70 éven felülieket)
 • munkanélküliek

Beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek

 • 16 éven aluliak
 • 70 éven felüliek
 • közgyűjteményi dolgozók
 • pedagógus igazolvánnyal rendelkezők
 • tiszteletbeli olvasók
 • vakok és gyengénlátók ; mozgáskorlátozottak

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • Személyigazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány
 • 16 év alattiaknak szülő által kitöltött és aláírt jótállói adatlap
 • Külföldi állampolgár esetében magyar igazolvány, vagy útlevél

A lakcímváltozást kérjük bejelenteni!

Dokumentumkölcsönzés és hosszabbítás

Olvasóink csak érvényes, saját olvasójeggyel kölcsönözhetnek.

Négy hétre nyolc könyv kölcsönözhető, a határidő háromszor hosszabbítható telefonon (+36-32-521-552), e-mailben ( ), vagy személyesen.

A határidő lejárta után a hétvégére kölcsönzött könyvek esetében az első, egyéb esetben a nyolcadik naptól késedelmi díjat számolunk fel.

A késedelmi díj mértéke:

 • könyvek esetében 20,- Ft/nap/dokumentum.
 • a hétvégére (3napra) kölcsönzött könyveknél 100,- Ft/nap/dokumentum.
 • minden kiküldött értesítés után posta- és nyomtatványköltséget számítunk fel, mely jelenleg 110,- Ft.

A kölcsönzéssel kapcsolatos adminisztrációkat legkésőbb 17.30 óráig, szombaton 12.30 óráig kérjük igénybe venni!

Előjegyzés

Könyvtárunk állományában meglévő, kölcsönözhető, de az adott pillanatban nem elérhető dokumentumokra előjegyzést kérhetnek beiratkozott olvasóink, térítés ellenében. A kért dokumentumot az értesítés után a kölcsönzés helyszínén lehet átvenni.

Felnőtt kölcsönző

Részlegünk mintegy 100.000 kötettel várja olvasóit, a könyvtár első emeletén.

Szépirodalmi állományunkban a klasszikus és kortárs művek mellett a szórakoztató irodalom is nagy választékban megtalálható. A romantikus regények, bűnügyi regények, háborús-kalandos regények, tudományos-fantasztikus regények kiemelt helyen, külön polcokon kaptak helyet.

Szakirodalmi állományunk a tudományok, ismeretek minden területét átfogja: társadalomtudományok, természettudományok, alkalmazott tudományok.

Népszerű témáink kiemelt helyeken találhatók:

 • Természetgyógyászat
 • Gyermeknevelés
 • Ezotéria, parajelenségek
 • Informatika

Tanulási forrásközpont elnevezéssel 15.000 kötetes állományrész várja a diákokat, ahol a közép- és felsőfokú tanulmányokhoz szükséges tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek találhatók. Az érettségire készülőknek tantárgyanként kínálunk összefoglalókat, feladatgyűjteményeket, segédkönyveket.

Könyvtártudományi szakgyűjteményünkben a könyvtárosok, a könyvtárszakos hallgatók tanulásához, ismereteinek bővítéséhez biztosítunk lehetőséget. A gyűjtemény összetétele: könyv- és könyvtártörténet, könyvtártudomány, az írás története, sajtótörténet, könyvtári menedzsment, olvasásszociológia és egyéb kapcsolódó témakörök.

Európai Uniós különgyűjteményünkben az Európai Unió történetéről, politikájáról, intézményeiről, gazdaságáról, oktatásáról szóló könyvek találhatók.

Romológia szakgyűjteményünk (600 kötet) tartalma főleg szociológia, néprajz, népismeret valamint roma szerzők szépirodalmi művei.

Könyvkereséshez (cím, szerző, vagy téma szerint) internetes katalógusunk áll rendelkezésre.

Közhasznú információszolgáltatásunkat, az INFO-TÁR-SALGÓ-t is itt vehetik igénybe: telefonszámokról, címekről, céges- és hivatali adatokról adunk tájékoztatást.

Virtuális olvasótermünk (mely egyben E-Magyarország pont) 10 számítógéppel várja az internethasználókat – beiratkozott olvasóinknak napi egy óra használat ingyenes.

Személyes segítséget, könyvtári szaktájékoztatást nyújt két kollégánk: Bodor Tiborné és Szűcs Margit

Szeretettel várjuk Önt is!

 

Olvasóterem

Az Olvasóterem kézikönyvtári és folyóirat állományához helyben használatot biztosítunk minden beiratkozott olvasónk számára.

Az Olvasóterem dokumentumai

 • Kézikönyvek (közel 12.000 kötet)
 • Kurrens folyóiratok
 • Bekötött folyóiratok (közel 200 cím)
 • Európai Uniós állományhoz kapcsolódó folyóiratok 
 • Könyvtári szakgyűjteményhez kapcsolódó folyóiratok
 • Számítógépes adatbázisok – elsősorban DVD-jogtár valamint a könyvtári adatbázisok.

Az állomány összetétele

 • Lexikonok, enciklopédiák – magyarul és világnyelveken
 • Kézikönyvek, szakterületi alapművek 
 • Szépirodalmi válogatás a magyar- és a világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkáiból 
 • Folyóiratok
 • Internetes és CD-ROM-os adatbázisok
 • Komplex jogi szakgyűjtemény: szakkönyvek, közlönyök, DVD – jogtár

Szolgáltatások

 • Tájékoztatás hagyományos és elektronikus dokumentumokból
 • Témakutatás – folyóiratokból 
 • Szakirodalmi tájékoztatás: sajtófigyelés, irodalomkutatás szak- és évfolyamdolgozatokhoz, irodalomjegyzékek összeállítása
 • Számítógép használat, szövegszerkesztési lehetőség – önéletrajztól a szakdolgozatig
 • Fénymásolás, nyomtatás 
 • Számítógépes folyóiratok CD-mellékleteinek kölcsönzése / 3nap/CD
 • Adatbázisok használata (NAVA, MATARKA stb.)
 • Felhasználóképzés

Az olvasást kézi nagyítóval is tudjuk segíteni, melyek kölcsönözhetőek!

 

Feldolgozó részleg

Célunk, hogy az intézményünkbe bekerülő dokumentumok az olvasók számára a lehető leggyorsabban kölcsönözhetővé, használhatóvá váljanak, és Corvina adatbázisunkban a lehető legteljesebben tegyük visszakereshetővé azokat, mind formai (egy bizonyos könyv megtalálása), mind tartalmi (egy téma irodalmának összegyűjtése) szempontból.